2023-12-06

От 29 ноември до 01 декември 2023 г. по покана на Конституционния съд на Република България на официално посещение в страната пристигна делегация от Конституционния съд на Унгария, ръководена от председателя г-н Тамаш Шуйок. В състава на делегацията участваха още двама съдии и началникът на кабинета на унгарския Конституционен съд.

Тази двустранна среща е втора между двете съдилища и има за цел обмяна на мнения и опит в областта на конституционното правосъдие.

В рамките на посещението се проведе работна среща с участието на съдии от двете съдилища на тема: „Ролята на конституционните юрисдикции на страните членки на ЕС и на Съда на Европейския съюз по отношение на компетентността“. Бяха обсъдени и други въпроси от взаимен интерес.