2023-12-06

По случай 60 годишнината от учредяването на Конституционния съд на Република Сърбия, на 16 и 17 ноември 2023 г. в Белград се състоя тържествено честване и международна конференция на тема: „Ролята на конституционните съдилища в прилагането на Европейската конвенция за правата на човека и делата на ЕСПЧ на национално ниво“.

По покана на Конституционния съд на Сърбия, председателят на Конституционния съд на Република България - г-жа Павлина Панова и конституционният съдия - г-жа Надежда Джелепова взеха участие в тържествата, посветени на годишнината и в конференцията, където г-жа Панова изнесе доклад по темата. В рамките на посещението си в Белград българската делегация проведе среща и с посланика на Република България в Република Сърбия, Н.Пр. Петко Дойков.