2023-11-07

На 27 октомври 2023 г., по инициатива на Конституционния съд на Република България, в София се подписа Меморандум за създаване и учредяване на Балкански конституционен форум. С подписването на Меморандума освен българския Конституционен съд, към Форума официално се присъединиха конституционните юрисдикции на Албания, Косово, Северна Македония, Турция и Черна гора.

Целта на новосъздадения Балкански форум е да улесни и насърчи сътрудничеството и изграждането на тесни професионални контакти между конституционните юрисдикции на съседните балкански държави, като се превърне в платформа за редовен обмен на добри практики, идеи и опит, и обсъждане на актуални въпроси в сферата на конституционното правосъдие.

С подписването на Меморандума в София стартира първата годишна среща на Балканския конституционен форум с домакин Конституционният съд на Република България. Темата, подбрана за тази първа среща засяга различните възможности за достъп до конституционно правосъдие. Наред с вече официалните членове на форума, представители на конституционните юрисдикции на Босна и Херцеговина, Гърция, Румъния и Хърватска, споделиха своя опит.

Специални гости на Форума бяха председателят на Съда на Европейския съюз Кун Ленартс, заместник-председателят на Европейския съд по правата на човека Марко Бошняк и заместник-председателят на Европейската комисия Вера Йоурова. Така европейските партньори дадоха ясен знак за подкрепа и допринесоха за още по-голямата тържественост на събитието.

Сред гостите, които уважиха събитието, бяха и българските съдии в СЕС и ЕСПЧ – Александър Арабаджиев, Александър Корнезов, Марияна Кънчева и Йонко Грозев, както и посланиците на участващите държави.

Официално приветствие към присъстващите отправиха заместник министър-председателят Мария Габриел и министърът на правосъдието Атанас Славов.