2023-10-17

По инициатива на Българския конституционен съд през октомври в София ще се създаде Балкански конституционен форум като продължение на доброто сътрудничество с конституционните съдилища на съседните балкански държави. Форумът ще бъде място за обмен на добри практики, идеи и опит в конституционното правораздаване между членуващите във форума юрисдикции посредством организирането на конференции и други събития в сферата на конституционното правосъдие.

Първата годишна среща на Балканския конституционен форум ще се проведе на 27 октомври в гранд хотел „Милениум“ в София. В нея ще участват представители на конституционните юрисдикции на Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Косово, Румъния, Северна Македония, Турция, Хърватска и Черна гора.

Особено внимание на инициативата се отделя от страна на Съда на Европейския съюз, Европейския съд по правата на човека и Европейската комисия - за събитието на 27 октомври в София и откриването на форума пристигат Кун Ленартс, председател на Съда на Европейския съюз, Марко Бошняк, заместник-председател на Европейския съд по правата на човека и Вера Йоурова - заместник-председател на Европейската комисия.

Приветствие към участниците във форума ще отправят заместник министър-председателят Мария Габриел и министърът на правосъдието Атанас Славов.