2023-08-31

Представители на конституционните и върховни съдилища на държавите членки на ЕС, на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека ще участват в конференция на 31 август и 1 септември 2023 г. Техният съдебен диалог ще бъде посветен на ролята на съдилищата им за отстояване на основните ценности, на които се основава Европейският съюз, като върховенството на закона и правата на човека. Кога националната многоликост трябва да бъде оставена настрана в полза на единството на правото на ЕС? И обратното, кога правото на ЕС трябва да даде възможност за развитие на националното многообразие?  Конференцията се организира съвместно от Съда на Европейския съюз, Конституционния съд на Белгия, Конституционния съд на Люксембург и Върховния съд на Нидерландия и ще се проведе в сградата на Hoge Raad в Хага.

Заглавието на конференцията е "Обединени в многообразието на ЕС II: върховенството на закона и конституционното многообразие". Тази конференция е замислена като продължение на конференцията "EUnited in Diversity: Between Common Constitutional Traditions and National Identities", която се проведе през септември 2021 г. в Рига, Латвия.

Конференцията ще бъде открита от г-н Дидие Рейндерс, комисар по въпросите на правосъдието на Европейския съюз. Откриването ще бъде последвано от основните речи на г-н Кун Ленартс, председател на Съда на Европейския съюз, г-жа Шиофра О'Лиъри, председател на Европейския съд по правата на човека, и г-жа Динеке де Груут, председател на Върховния съд на Нидерландия. Конференцията ще продължи два дни в четири панела.