2023-07-11

По покана на Конституционния съд на Република Азербайджан от 3 до 6 юли 2023г. делегация от Конституционния съд на Република България посети гр. Баку и взе участие в международна конференция на тема „Развитие на законодателството чрез прилагане на конституционни норми“. Конференцията бе организирана за председателите на конституционни съдилища и върховни съдилища с конституционна юрисдикция в Европа и е по случай 25-та годишнина от учредяването на Конституционния съд на Република Азербайджан.

Делегацията от Конституционния съд на Република България беше в състав г-жа Павлина Панова - председател и проф. Янаки Стоилов - съдия. Г-жа Панова беше и един от говорителите на конференцията и изнесе доклад на тема „Баланс между традицията и прогреса“.