2022-06-02

На 2 юни 2022 г., в рамките на официалното посещение на делегацията от Конституционния съд на Република Турция, ръководена от председателя г-н Зюхтю Арслан, се поднови Меморандумът за разбирателство по въпросите на двустранното сътрудничество между Конституционния съд на Република България и Конституционния съд на Република Турция, подписан през 2011 г. между двете институции. С рамковото споразумение се потвърждават традиционните приятелски отношения между конституционните юрисдикции на двете страни и съществуващото между тях дългогодишно тясно сътрудничество. Негов израз са споделянето на опит и добри практики, посещения на делегации, участие в семинари, обучения и конференции. Ярък пример за успешно взаимодействие е организираната от Конституционния съд на Република Турция ежегодна обучителна програма за правни експерти „Лятно училище“, която е насочена към обмяна на експертиза по актуални проблеми на конституционното правосъдие.