2022-06-07

На 7 юни 2022 г. председателят на Конституционния съд госпожа Павлина Панова се срещна с главния съдебен инспектор на Република Албания г-н Артур Метани и посланика на Република Албания Н. Пр. Доника Ходжа. Срещата се проведе в рамките на работно посещение в София на албанска делегация, ръководена от г-н Метани, и в нея участваха още г-жа Теодора Точкова - главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и г-жа Анита Михайлова – международен експерт. По време на разговора беше обсъдена конституционната реформа на съдебната система в Република Албания от 2016 г., правомощията на двете институции и възможностите за развитие на сътрудничеството между конституционните юрисдикции на Република България и Република Албания.