2022-06-24

Председателят на Конституционния съд Павлина Панова взе участие в официалното откриване на съдебната работна година на Европейския съд по правата на човека, което се проведе на 24 юни 2022 г. в сградата на съда в Страсбург. В рамките на събитието се състоя Юридически семинар на тема: „Защитата на правата на човека по време на пандемия: нови предизвикателства и нови перспективи“, на който бяха дискутирани следните подтеми: „Ограничения на човешките права по време на пандемията“, „Позитивни задължения на държавите по време на пандемия“ и „Процедури пред съдилищата: опитът на националните съдилища“. Семинарът беше последван от тържествено заседание, на което присъстваха Президентът на Република Гърция, представители на висшите съдилища на държавите-членки на Съвета на Европа, както и представители на местни, национални и международни власти. Снимка: Източник на снимката е официалната страница на Европейския съд по правата на човека