2022-10-04

В периода от 4 до 7 октомври 2022 г. в Бали, Индонезия се проведе Петият конгрес на Световната конференция по конституционно правосъдие на тема „Конституционното правосъдие и мирът“. Форумът се организира съвместно от Конституционния съд на Република Индонезия и Венецианската комисия към Съвета на Европа. Делегацията от Конституционния съд в състав председателят Павлина Панова и съдиите Филип Димитров и Надежда Джелепова-Рангелова взеха участие в работните срещи и семинари, състояли се в рамките на Конгреса. В хода на Форума бяха дискутирани следните теми: - Източници и компетентност - Легитимация - Ограничения на ролята на конституционните юрисдикции по отношение опазването на мира - Основни принципи: Защитата на човешките права, демокрацията и върховенството на правото като предпоставка за мир