2022-10-25

Председателят на Конституционния съд Павлина Панова взе участие в конференцията „Тридесет години от присъединяването на България към Европейската конвенция за правата на човека“ и изнесе доклад на тема „Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи като фактор и двигател на реформи за модернизиране на правосъдието“. Форумът се проведе в София под патронажа на президента на Република България и се организира по повод 30 години от членството на Република България в Съвета на Европа и от ратифицирането на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи.