2022-10-27

По покана на председателя на Конституционния съд на Унгария от 27 до 29 октомври 2022 г. делегация от Конституционния съд на Република България беше на официално двустранно посещение в Будапеща. Българската делегация беше в състав председателят г-жа Павлина Панова и конституционните съдии проф. Атанас Семов и проф. Янаки Стоилов. В рамките на визитата беше проведена работна среща на тема: „Конституционният съд в европейската рамка“. В хода на дискусиите бяха разгледани също решения от практиката на двете конституционни съдилища, както и други въпроси от взаимен интерес.