2019-10-25

Днес, 25 октомври 2019г., председателят на Конституционния съд Борис Велчев проведе протоколна среща с посланика на САЩ Херо Мустафа. Двамата обсъдиха важната роля на съдебната власт в насърчаването на върховенството на закона и борбата с корупцията, както и възможности за обмяна на опит и добри практики между български и американски съдебни експерти. Предмет на дискусията беше и българо-американското стратегическо партньорство, което укрепва икономическите връзки, сигурността и междучовешките отношения в нашите две страни.