2018-11-13

Днес, 13 ноември 2018 г., положиха клетва и встъпиха в длъжност новоизбраните и новоназначените конституционни съдии: Надежда Джелепова, Павлина Панова, Атанас Семов и Красимир Влахов. На основание чл. 148, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България беше прекратен мандатът на съдиите: Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова.