2015-11-11

На 11 ноември 2015 г. в залата за открити заседания на Конституционния съд на Република България, бул. Дондуков № 1, V етаж, се състоя церемония по полагане на клетва от новоизбраните и новоназначените за съдии в Конституционния съд – Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров и Таня Райковска.