2014-04-09

По покана на председателя на Конституционния съд на Румъния – г-н Аугустин Зегреан, от 9 до 11 април 2014 г. делегация от Конституционния съд на Република България направи официално посещение в Конституционния съд на Румъния.По време на тридневната визита беше проведена работна среща с председателя и членовете на Конституционния съд на Румъния на тема „Конституционният контрол“.