2014-05-12

От 12 до 14 май 2014 г. във Виена се проведе XVI-ия Конгрес на Конференцията на европейските конституционни съдилища на тема: „Сътрудничество между конституционните съдилища в Европа – настоящо положение и перспективи“. Конституционният съд на Република България, в качеството си на пълноправен член на Конференцията на европейските конституционни съдилища, изготви национален доклад по темата на форума, който ще бъде част от специално издание на официалния бюлетин на Венецианската комисия.