2014-06-27

От 27 до 28 юни 2014 г. в Минск, Република Беларус се проведе Международна конференция по случай 20-ата годишнина от създаването на Конституционния съд на Република Беларус на тема „Конституционен контрол: Съвременни тенденции за развитие и усъвършенстване“.Проф. Токушев представи доклад на тема „Конституционният контрол в България: състояние и предизвикателства за усъвършенстване“.