2014-09-08

По повод 20-ата годишнина от приемането на Конституцията на Република Молдова, в гр. Кишинев на 8 и 9 септември 2014 г. се състоя Тържествена сесия и Международна конференция на тема: „Ролята на конституционното правосъдие за защита на ценностите на върховенството на закона“.