2014-09-18

По повод честването на 50-ата годишнина от приемането на Конституцията на Република Македония, от 18 до 21 септември 2014 г. в Скопие, се организира Международна конференция на тема: „Съвременни предизвикателства пред Конституционното правораздаване“, с две подтеми: 1. Принципът на разделение на властите и неговата защита от Конституционния съд 2. Конституционен контрол върху подзаконовите актове.