2014-10-23

От 23 до 25 октомври 2014 г. в Ереван, Република Армения се проведе 19-ата годишна Ереванска Международна конференция на тема „Конституционният статут на човешкото достойнство“.Съдия Р. Ненков изнесе доклад на тема, „Достъпът до независим съд – гаранция за защитата на човешкото достойнство като конституционна ценност“, (Българският опит).