2014-11-26

Конституционния съд на Черна Гора организира Международна Конференция на тема: Конституционна защита на човешките права и основни свободи по повод честването на 50 години конституционно правосъдие. Конференцията се проведе в гр. Будва от 26 – 29 ноември 2014 г. Съдия Велчев представи доклад на тема : „За защитата на конституционното право на собственост в практиката на конституционния съд на Република България от последно време“.