2013-02-28

На 28.02.2013 г. (четвъртък) от 15:00 часа, в залата за открити заседания на Конституционния съд на Република България, бул. Дондуков № 1, V етаж, се състоя церемония по полагане на клетва от новоизбрания съдия в Конституционния съд – г-н ГРОЗДАН НИКОЛОВ ИЛИЕВ, който беше избран за конституционен съдия с Решение на XLI Народно събрание от 22.02.2013 г., обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 19 от 26.02.2013 г.