2013-06-03

По покана на председателя на Конституционния съд на Австрия – проф. Герхард Холцингер, на 27 и 28 май 2013 г. делегация от Конституционния съд на Република България направи официално посещение в Конституционния съд на Австрия. Делегацията беше в състав председателят проф. д-р Димитър Токушев, конституционните съдии г-н Пламен Киров и г-н Борис Велчев и г-жа Енита Еникова, главен секретар на Конституционния съд.