2013-06-27

От 20 до 22 юни 2013 г. в гр. Ялта, Украйна се проведе Международна конференция на тема: „Защита на човешките и гражданските права от органите на конституционната юрисдикция в настоящия контекст“, организирана от Конституционния съд на Украйна. От страна на Конституционния съд на Република България в Конференцията, състояла се по случай 17-ата годишнина от Деня на Конституцията на Украйна, взеха участие председателят проф. д-р Димитър Токушев и главният секретар г-жа Енита Еникова.