2013-07-02

На 29 и 30 юни 2013 г. в Батуми, Грузия се състоя третата Черноморска регионална конференция, организирана по инициатива на Конституционния съд на Грузия. Темата на двудневния форум, който се проведе в партньорство с Германското дружество за международно сътрудничество (GIZ) и Венецианската комисия към Съвета на Европа, беше „Теоретични и практически аспекти на контрола за конституционосъобразност на конституционните норми“.