2013-07-12

От 3 до 5 юли 2013 г. в Ереван се проведе Общоевропейска конференция на тема: „Европейските правни стандарти и обхватът на прилагане на правомощията на Съвета на Европа в държавите членки“. Форумът беше организиран в сътрудничество с Европейския съд по правата на човека и Венецианската комисия към Съвета на Европа по повод факта, че от май 2013 г. Република Армения пое председателството на Комитета на министрите към Съвета на Европа.