2013-09-03

От 29 до 31 август 2013 г. в Астана и Боровое, Казахстан се проведе Международна научно-практическа конференция на тема: „Конституцията – основа на стратегия за развитие на обществото и държавата“, организирана от Конституционния съвет на Република Казахстан. От страна на Конституционния съд на Република България в конференцията, състояла се по повод честване на Деня на Конституцията на Казахстан, взеха участие председателят проф. Димитър Токушев и главният секретар г-жа Енита Еникова.