2013-10-07

От 1 до 3 октомври 2013 г. в Букурещ се проведе Международна конференция на тема: „Конституционната юрисдикция 20 години след краха на комунистическия режим“, организирана от Конституционния съд на Румъния с подкрепата на Германската фондация за международно правно сътрудничество – IRZ и Европейската комисия за демокрация чрез право към Съвета на Европа (Венецианската комисия).