2013-10-18

На 14 октомври 2013 г. в Прищина се състоя официална церемония по откриването на четвъртата юридическа година на Конституционния съд на Република Косово. Председателят на Конституционния съд на Република България – проф. Димитър Токушев, взе участие като един от тримата основни докладчици на международния форум и представи доклад на тема: „Конституционният контрол според българската Конституция и особените мнения и становища в практиката на Конституционния съд на Република България.“