2012-06-04

На 4 юни 2012 г. (понеделник) от 11 часа, в залата за открити заседания на Конституционния съд на Република България, бул. Дондуков № 1, V етаж, се състоя церемония по полагане клетва от новоназначената с Указ № 195 от 23.05.2012 г. на президента на Република България - г-жа КЕТИ МАРКОВА за съдия в Конституционния съд. Съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за Конституционен съд /ЗКС/ клетвата се полага в присъствието на председателя на Народното събрание, на президента на Република България