2012-11-15

На 15 ноември 2012 г. (четвъртък) от 11 часа, в залата за открити заседания на Конституционния съд на Република България, бул. Дондуков № 1, V етаж, се състоя церемония по полагане на клетва от новоизбраните и новоназначените за съдии в Конституционния съд. Съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за Конституционен съд /ЗКС/ клетвата се полага в присъствието на председателя на Народното събрание, на президента на Република България и на председателите на Върховния касационен съд и на Върховния