2005-06-19

От 19 до 23 юни 2005 г., по покана на Конституционния съд на Република България работно посещение в страната направи делегация на Конституционния съд на Албания в състав: г-н Джерджи Саули – председател на Съда, конституционните съдии г-н Алфред Карамучо и г-жа Вьолца Мечай, и г-н Хайредин Фуга – съветник на председателя. Делегацията от Конституционния съд на Албания проведе срещи в Конституционния съд, във Върховния касационен съд, в Главна касационна прокуратура, във Върховния админи