2005-06-28

От 28 юни до 2 юли 2005 г., по покана на Конституционния съд на Монголия работно посещение направи делегация на Конституционния съд на Република България в състав: председателят Неделчо Беронов и конституционните съдии Румен Янков и Лазар Груев. Делегацията проведе срещи с председателя на Конституционния съд на Монголия – г-н Ж. Бямбадорж и с конституционните съдии, със заместник-председателя на Великия държавен хурал /Парламента на Монголия/ - г-н Д. Лундеежанцан и бяха приети от през