2004-05-01

Председателят на Конституционния съд на Република България – г-н Неделчо Беронов взе участие в Международна конференция, по повод честване на 40 години от функционирането на Конституционния съд на Република Македония.