2021-12-22

На 22 декември 2021 г. председателят на Конституционния съд Павлина Панова проведе протоколна среща с президента на Република България Румен Радев. Двамата обсъдиха развитието на конституционализма в България и възможността за въвеждане на индивидуална конституционна жалба.