2023-06-05

От 7 до 10 юни 2023 г. по покана на Конституционния съд на Република България на официално посещение в страната ще бъде делегация от Конституционния съд на Република Северна Македония, ръководена от председателя – г-жа Добрила Кацарска. В състава на делегацията участват още двама съдии и главният секретар на македонския конституционен съд.

Визитата се осъществява в рамките на подписания на 18 май 2022 г. Меморандум за разбирателство по въпросите на двустранното сътрудничество между Конституционния съд на Република България и Конституционния съд на Република Северна Македония.

По време на посещението ще бъдат дискутирани въпросите за  достъп на гражданите до конституционно правосъдие.

 

Акцент на срещата ще бъде подготовката за създаване на Балкански конституционен форум като асоциация на конституционните юрисдикции в страните от Югоизточна Европа, чиято първа проява ще се състои в София в края на октомври 2023 г.