2023-06-01

На 1 юни 2023 г. в Конституционния съд на Република България се проведе среща между председателя Павлина Панова и председателя на Конституционния съд на Украйна Сергей Холовати. На срещата присъстваха още главният секретар на Конституционния съд Валентин Георгиев и Олга Кравченко – ръководител на отдел „Международно сътрудничество“ в украинския конституционен съд.

В рамките на срещата г-жа Панова запозна гостите със структурата и дейността на Конституционния съд, след което бяха разгледани теми от областта на конституционното правораздаване, достъпът на гражданите до конституционното правосъдие, както и други въпроси от взаимен интерес.

Г-жа Панова изрази съпричастност и съчувствие от страна на Конституционния съд на Република България към украинския народ във връзка с последиците от войната в Украйна и изрази надежда за активно продължаване на двустранните връзки между двете конституционни юрисдикции.