2022-11-09

Председателят на Конституционния съд г-жа Павлина Панова изпрати писмо до председателя на XLVIII-ото Народно събрание г-н Вежди Рашидов, с което напомня, че Народното събрание на Република България не е изпълнило конституционното си задължение да избере от своята квота двама съдии в Конституционния съд на Република България.

Още през август и ноември 2021 г. Конституционният съд уведоми писмено Народното събрание за предстоящото изтичане на мандатите съответно на съдия Анастас Анастасов, който изтече на 15 ноември 2021 г., и на съдия Гроздан Илиев, който изтече на 28 февруари 2022 г. С допълнителни писма през март и юни 2022 г. председателят на Конституционния съд обърна внимание на българския парламент, че съдът функционира в намален състав.

Това е трето писмо, в което се изразява загриженост, че вече почти една година Народното събрание неглижира задължението си и затруднява нормалното осъществяване на правомощията на Конституционния съд. В писмото председателят на Конституционният съд обръща внимание, че подобно отношение на законодателната власт към нейни правомощия, възложени с Конституцията на Република България, буди безпокойство и подкопава доверието на обществото в нея.

„Надявам се, че Народното събрание ще положи необходимите усилия и ще подходи отговорно към конституционните си задължения като стартира в разумен срок процедура за избор на двама съдии в Конституционния съд на Република България от своята квота“ – се казва още в писмото.