2022-06-02

От 2 до 5 юни 2022 г. по покана на Конституционния съд на Република България на официално посещение в страната e делегация от Конституционния съд на Република Турция, ръководена от председателя г-н Зюхтю Арслан.