2022-05-30

Конституционният съд на Република България с голямо прискърбие съобщава, че на 29 май 2022 г. почина  Димитър Великов Токушев, съдия от 2006 г. до 2015 г. и председател (2013-2015) в Конституционния съд на Република България.

Димитър Токушев завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1970 г. Районен прокурор в Пирдоп, Софиска област (1972-1976).

Асистент (1976), доцент (1990) и професор (2004) по история на българската държава и право в Юридическия факултет СУ „Св. Климент Охридски“. Защитил докторска дисертация (1982).

Лектор в: Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Историко – правния факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методи“ (от 1992), Академията на Министерството на вътрешните работи (от 1996), Бургаския свободен университет (1991-2000), Юридическия факултет на Техническия университет „Ангел Кънчев“ – Русе (1992-1996) и Нов български университет – София (1995-2002).

Автор на монографии, учебници, учебни помагала, студии и статии в областта на историята и българското право. Заместник-декан (1991-1993, 1999-2003) и декан на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (2003-2006).

Член на Комисията по предоставяне на убежище при администрацията на президента на републиката (2003) и член на Висшия съдебен съвет, където е председател на комисия „Правна политика“ (2003).

Назначен за съдия в Конституционния съд от президента на републиката (2006- 2015).

Председател на Конституционния съд (2013-2015).

Поклонението ще се извърши на 02 юни 2022 г. (четвъртък), от 11,00 ч. в частен гробищен парк „Бояна“.

 

Поклон пред светлата му памет!