2022-04-18

Конституционният съд с прискърбие съобщава, че на 17.04.2022 г. почина Станислав Боянов Димитров, съдия в Конституционния съд на Република България от 1992 г. до 2001 г.

Станислав Димитров завършва Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1952 г. От 1953 г. е стажант-адвокат в София.

В периода 1954 – 1960 г. работи като юрисконсулт в централното управление на ДЗИ. След това дълги години работи като адвокат – 1960 – 1990 г.

От 1991 до 1992 г. е министър на земеделието.

През 1992 г. е избран за член на Конституционния съд от квотата на Народното събрание.

По повод 90-ата му годишнина Станислав Димитров бе награден с най-високото отличие на Република България Орден „Стара планина“. 

Поклон пред светлата му памет!