2022-03-29

На 29.03.2022 г. председателят на Конституционния съд взе участие в регионална конференция на тема „Конституционните съдилища – пазители на околната среда“, организирана от Центъра за правни изследвания и анализи, гр. Скопие, Северна Македония, съвместно с Конституционния съд на Република Северна Македония и македонската Академия на науките и изкуствата. Г-жа Павлина Панова представи доклад на тема: „Опитът на Конституционния съд на Република България в защитата на правото на здравословна и благоприятна околна среда“. В конференцията участваха и председателите на конституционните юрисдикции на Словения и Босна и Херцеговина.