2022-02-28

Посещение в Париж на председателя на Конституционния съд, г-жа Павлина Панова

 

21-22 февруари 2022 г.  

 

По повод 6-месечното председателство на Франция на Съвета на Европейския съюз, на 21 февруари 2022 г. в Париж се проведе конференция, организирана съвместно от Конституционния съвет на Франция, Държавния съвет и Върховния касационен съд. Основната тема на форума бе ролята на съдиите в поддържането на върховенството на закона в Европейския съюз.

Представител на Конституционния съд на Република България бе председателят г-жа Павлина Панова, която взе участие в работен семинар на тема: „Съдилища, изправени пред нови предизвикателства в областта на общественото здраве, технологиите и околната среда“, който се състоя в сградата на Конституционния съвет на Франция.

В рамките на участието и посещението си в Париж г-жа Панова проведе срещи с председателите на конституционните юрисдикции на Франция, Германия, Испания, Латвия, както и с председателя на Съда на Европейския съюз, г-н Кун Ленартс, и посланика на Република България във Франция, г-н Николай Милков.