2021-11-16

Днес, 16.11.2021 г., в съответствие с чл. 147, ал. 4 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 2 и ал. 3 от Закона за Конституционен съд, съдиите от Конституционния съд избраха съдия Павлина Панова за председател на съда. 

На заседанието присъстваха 11 конституционни съдии.