2021-11-15

          Конституционният съд ще проведе заседание на 16 ноември 2021 г. (вторник) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

          1. Приемане на правила за избор на председател на Конституционния съд на основание чл. 5а от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд (обн. – ДВ, бр. 106 от 20.12.1991 г.; посл. изм. и доп. – ДВ, бр. 91 от 2.11.2021 г.).  

 

          2. Провеждане на избор на председател на Конституционния съд на основание чл. 147, ал. 4 от Конституцията на Република България.