2021-11-08

На 15 ноември 2021 г. (понеделник) от 11:00 часа в залата за открити заседания на Конституционния съд (бул. Дондуков 1, служебен вход, ет. 5) ще се състои церемонията по полагане на клетва от новоизбраните и новоназначените конституционни съдии.

Клетвата ще се положи в присъствието на президента и на председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд.

Медиите, които желаят да присъстват и отразят церемонията, могат да заявят акредитация в срок до 15:00 часа на 12 ноември 2021 г. (петък) на тел. 940 36 32, както и чрез мейл на [email protected] като с оглед пропускателния режим в сградата следва да посочат трите имена на журналистите, операторите, фотографите, които ще отразяват събитието.

Поради ограничения капацитет на залата, медиите ще бъдат допускани по реда на заявената акредитация до изчерпване на местата. С оглед спазване на противоепидемичните изисквания ще бъдат допуснати до 14 (четиринадесет) медии като всяка медия може да акредитира до двама представители.

Достъпът до залата ще бъде разрешен от 10:30 до 11:30 часа.