09-09-2021

    Днес, 9 септември 2021 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на петдесет и пет народни представители от 46-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Указ № 129 от 10.05.2021 г. (обн., ДВ, бр.39 от 12.05.2021 г.) на президента на Република България в частта, с която за служебен министър на икономиката е назначен Кирил Петков Петков.

 

    Определението е прието единодушно. На заседанието присъстваха 10 съдии.