09-09-2021

Днес, 9 септември 2021 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на Министерски съвет за даване на задължително тълкуване на чл. 130в, т. 3 от Конституцията на Република България във връзка с отговор на въпроса: „В правомощията на министъра на правосъдието по чл.130в, т.3 от Конституцията на Република България включва ли се възможността да прави предложение за предсрочно освобождаване от длъжност на председателя на Върховния касационен съд, на председателя на Върховния административен съд и на главния прокурор в хипотезата на чл.129, ал.3, т.5 от Конституцията?“.

 

Определението е прието единодушно. На заседанието присъстваха 10 съдии.