07-09-2021

Конституционният съд ще проведе заседание на 30.09.2021 г. (четвъртък) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело № 6/2021 г. по искане на общото събрание на Гражданска колегия на Върховния касационен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 6, ал. 2 и чл. 46, ал. 1 от Конституцията, във връзка с отговор на следния въпрос: Как следва да се разбира понятието „пол“, използвано в Конституцията, и има ли то смисъл, различен от биологичен пол?

 

Делото е за обсъждане.

Докладчик: съдия Красимир Влахов